01.02.2018

Доматите са едногодишно самоопрашващо се растение, но по изключение може да се яви и кръстосано опрашване.

Семената на доматите са дребни и 1 грам съдържа около 300 - 320 бр, в зависимост от сорта.

Доматът е взискателен към топлината. Семената му покълват при температура...