top of page

Избор на място за зеленчуковата градина

Ако сте начинаещ градинар, тази информация е точно за вас! Това са някои препоръки при избор на мястото на зеленчуковата ви градина.

При избора на място за зеленчуковата градина трябва да се съобразяваме с изискванията на зеленчуковите култури към вънчните условия.

Нашият климат е благоприятен за развитието на зеленчуковите култури. Като се изключат високопланинските райони, на повечето места у нас виреят почти всички плодове и зеленчуци. Разбира се, в отделни райони в зависимост от климатичните условия трябва да се отглеждат по-топлолюбиви или по-хладолюбиви култури. Зеленчуковите растения са взискателни към светлината и топлината, затова за зеленчукова градина трябва да се избират добре огрявани от слънцето и защитени от ветровете места. Като се има предвид, че повечето от зеленчуковите култури са влаголюбиви и валежите у нас са недостатъчни, трябва да се избере място, което има възможност да се напоява. Зеленчукова градина може да се създаде и в млади овощни градини, които не са развили големи корони и не засенчват силно мястото.

Зеленчуковата градина трябва да бъде на подходяща почва. Най-подходящи почви за зеленчуковите растения са влагоемните пропускливи наносни почви, богати с хумус. На глинесто-песъчливи или песъчливо-глинести почви зеленчуковите растения виреят много добре. Добре се развиват също на горски и на леки черноземни почви. На леки песъчливи почви могат да се отглеждат зеленчуци при добро торене. Те са по-пригодни за ранно производство. Тежките глинести почви са по-студени, по-трудно се обработват и не са подходящи за ранно производство.

Зеленчукова градина се създава на място с дълбока подпочвена вода, защото при по-високо ниво на подпочвените води зеленчуковите култури не виреят.

За красива и богата на реколта зеленчукова градина е необходимо засаждането на здрав и силен разсад. За постигането на това препоръчваме използването на торфени смеси за производството на хубав разсад. Изберете тук подходящия вид и разфасофка Торфен субстрат.

Любими
Скорошни
Архив
Търсене по тагове
Последвайте ни
  • Facebook Basic Square
bottom of page